Felvételi 2020

Felvételt nyerhet a szobatiszta, 3. életévét betöltött gyermek.

A felvételi lap beadási határideje: 2020. február 14.

A felvétel jelentkezési lapon történik. A jelentkezési lap az alábbi linkre kattintva tölthető le: Jelentkezési lap önkormányzati óvodába 2020
Ezen minden felvétellel kapcsolatos információ megtalálható.

Tájékoztatás a jelentkezésről: tajekoztato-jelentkezesrol-2020

A jelentkezők felvételi szempont sor szerint kerülnek be az óvodába.

A szempontok közük kiemelendő:
– körzetben lakik  Óvodai körzetjegyzék 2020_2021
-halmozottan hátrányos helyzetű
-hátrányos helyzetű
-szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására
-testvére az óvodánkba jár, vagy járt

A beiratkozás ideje: 2020. április 22 – 23 (szerda – csütörtök)


Az étkezésért fizetendő napi térítési díj: bruttó: 472Ft.
Étkezési térítési díjkedvezmény (ingyenes étkezés) illeti meg: 3 vagy több gyermeket nevelő családban élőt, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt, a tartósan beteg gyermeket, tartósan beteg gyermek testvérét, nevelésbe vett gyermeket,  szülői jövedelemnyilatkozat alapján.


Nevelési év rendje: nyitvatartási idő: 6:30 – 18:00
– nevelés nélküli munkanap: 5 alkalom/ nevelési év
(7 nappal az időpont előtt tájékoztatjuk a szülőket és a fenntartót) – szülői igény esetén a gyermek másik óvodában nyer elhelyezést.