Bemutatkozás

Tekintse meg Óvodánk bemutatkozó kisfilmjét!

2024-ben induló csoportjaink bemutatkozó kisfilmje!

2023-ban induló csoportjaink bemutatkozó kisfilmje!

2022-ben induló csoportjaink bemutatkozó kisfilmje!

A természet ajándéka az a csodálatos környezet, amely körülveszi óvodánkat Debrecenben, a Nagyerdő és a város találkozásánál.

Sokat sétálunk a parkerdő fái között. A környezet számtalan többletismeret megszerzésére ad lehetőséget. Természetes környezetben a szemünk láttára bontakozik ki, és változik a mindenkori valóság. /pl.: egy bogár búvóhelyének felfedezése, egy kibontakozó virág látványa, a csoportban egyébként gátlásos, visszahúzódó gyermekekben is a közlés, a kérdezés reakcióját váltja ki/. A gyermekek és a természet között így észrevétlenül alakul ki kapcsolat. A természet, az élővilág szeretete és védelme a későbbi évek során is majd elkíséri őket, ezért fejlődésük érdekében mindenkor élünk a környezet adta lehetőséggel.

Óvodánk korszerű és modern felszereltsége maximálisan elősegíti a gyermekek testi, szellemi fejlődését. Nyugodt, zavartalan működésünkhöz minden feltétel adott /nyolc önálló csoportszoba, hozzátartozó mosdóval, öltözővel, terasszal, külön tornaterem, videó szoba/. Udvarunkon fajátékok, sporteszközök segítik a gyermekek sokirányú, egészséges fejlődését.

A belső környezet harmonikusan illeszkedik a külsőhöz, szinte minden eszköz, tárgy természetes anyagból van.

A pedagógiai munkát 16 főiskolai végzettségű, szakmailag elkötelezett, elhivatott óvodapedagógussal, tartalmas tevékenységekkel, szervezett programokkal valósítjuk meg.

Környezetünk esztétikus, megfelelő minőségű és mennyiségű eszközzel ellátott.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az idejáró gyermekek önmagukhoz képest testileg, szellemileg fejlődjenek, jól érezzék magukat, számukra az óvodai élet élményszerű, tartalmas és biztonságos legyen.

 Programunkban pedagógiai hangsúlyt kap:

 • Játék – mozgás – anyanyelv – környezet tudatosság

Debrecen városából szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, akik a mi óvodánkban szeretnének nevelkedni, fejlődni.

A családokkal együttműködve, a nevelési tevékenységüket kiegészítve és azt segítve, olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik 6-7 éves korukra:

 • Testileg és lelkileg egészségesen fejlettek. Rendelkeznek az életkoruknak megfelelő testi és lelki képességekkel és készségekkel.
 • Határozott fellépésűek, magabiztosak, pozitív az énképük, önállóak, dönteni tudnak, jól alkalmazkodnak, gyors a helyzetfelismerésük, jó kommunikációs képességűek, iskolai életre alkalmasak.
 • Akik jól érzik magukat társaik és a felnőttek között az óvodánkban. Aktívak, érdeklődőek, szívesen tevékenykednek.
 • Választékosan beszélik anyanyelvüket, gondolataikat világosan fejezik ki.

 Nevelésünk célja, feladata:

 • A kompetencia, mint szemléletmód /ismeret, képesség, attitűd/ érvényesülése.
 • A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása, kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése.
 • Esélyegyenlőséget teremtő, diszkrimináció mentes légkör biztosítása.
 • Az inkluzív pedagógiai gyakorlat alkalmazásával a befogadó közösség /gyermekek, szülők, alkalmazotti kör/ és az integrált gyermekek közötti optimális kapcsolat kialakítása.
 • Gyermekeink elmélyülten, kreatívan tudjanak játszani.
 • Életkori sajátosságaiknak és egyéni képességeiknek megfelelően, önmagukhoz képest fejlődjenek testileg, mentálisan és értelmileg.
 • Szeressenek mozogni, használják ki a rendelkezésükre álló, óvodánk által biztosított nagy területet. Tudatosuljon bennük, hogy a sokféle mozgás, a helyes táplálkozás, a tisztálkodás, az időben történő pihenés, stb., mind saját egészségük megóvását szolgálja.
 • Legyenek képesek pozitívan alkalmazkodni, együttműködni, érzékenyen reagálni társas és természeti környezetükre, óvják és gondozzák azt.
 • Őrizzék és ápolják anyanyelvünket, valamint népi és helyi hagyományainkat.

Óvodánk csoportszerkezete:

Óvodánkban kialakult gyakorlat: homogén életkorú csoportok szervezése.

Csoportszerkezet:

 • 1. évfolyam
 • 2. évfolyam
 • 3. évfolyam
 • 4. évfolyam

Elveink és gyakorlati tapasztalataink alapján véleményünk az, hogy az azonos életkorú gyermekeknek hasonlóak a szükségleteik, igényeik, sajátosságaik, érdeklődésük, aktivitásuk, teherbírásuk, ezért a feltételeket /tárgyi, érzelmi, valamint a bánásmód / az adott életkorhoz igazítjuk. Különösen: játék, mozgásfejlesztés, kommunikáció, séták, kirándulások, szocializáció, önállóság. Több lehetőségünk és energiánk marad az egyéni eltérések megismerésére, a differenciált egyéni fejlesztésre, bánásmódra.

Érzelmi biztonságot, stabilitást jelent a gyermekek számára, hogy három vagy négy évig ugyanazokkal a gyermekekkel és felnőttekkel tartanak kapcsolatot és tevékenykednek.

Több éve gyakorlat, hogy a várhatóan négy évet óvodába járó gyermekek egy csoportba kerülnek, így nem kell csoportot váltaniuk az iskolába lépés előtt. Kivételként, szülői kérésre testvér, vagy baráti páros egy csoportba kerülhetett, vagy kerülhet – mérlegelve a kérés teljesíthetőségét.