Közlemény óvodai beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre

Rendkívüli beiratkozás 2020

Tisztelt Szülők!

A 2020/2021. nevelési évre, az önkormányzat fenntartásában működő óvodai intézményekbe történő jelentkezés a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Oktatási Bizottságának 6/2020. (I. 22.) KOB. határozata alapján meghatározott eljárásrend szerint már lezajlott és valamennyi érintett szülő kézhez kapta az óvodavezető döntését tartalmazó határozatot. Az emberi erőforrások minisztere által kiadott 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat végrehajtására figyelemmel tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a jelenlegi veszélyhelyzetben a 2020. április 22-23. napján nem kell személyesen megjelenniük. Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok segítségével berögzíti az Oktatási Hivatal által vezetett Közoktatás Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön. Tehát a szülőknek jelenleg semmilyen teendőjük nincs a beiratkozás kapcsán, mindössze a gyermek óvodai nevelésének első napján kell majd bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges alábbi iratokat: a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Kérjük, hogy az óvodával együttműködni szíveskedjenek a beiratkozáshoz szükséges további adatok (pl. TAJ szám), információk továbbításában.

Dr. Papp László
polgármester

Komolay Szabolcs
Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

Debrecen, 2020. április 7.